top of page
White Background
Ehrmann-Slider-Allgemein_flach_Produkseite_L03_1920x550.jpg

اخبار

DSC00971.jpg

01

دیدار وزیر محترم زراعت و مالداری از فابریکه تولید مواد غذایی سلطان تازه

هیئت مدیره فابریکه تولیدی سلطان تازه از آقای مولوی صاحب عبدالرحمن راشد وزیر زراعت، آبیاری و مالداری کشور بخاطر بازدید از این فابریکه تشکر و قدردانی می نماید. و سعی می کند مصدر خدمت برای هموطنان شریف خود باشد

02

دیدار محصلین دانشکده زراعت دانشگاه ولایت بلخ از فابریکه تولید مواد غذایی سلطان تازه

مدیریت سلطان ‌تازه همواره تلاش کرده است تا برنامه‌های متنوعی را برای رشد و تعالی دانش‌آموزان و متعلمین برای آگاهی و ارتقای استعدادهای نهفته آنان انجام دهد، به همین منظور تعدادی از محصلین پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ با هماهنگی مدیریت این فابریکه سیرعلمی یک روزه ترتیب داده و از بخش های مختلف آن بازدید کردند تا از روند تولید و پروسس محصولات لبنی بیشتر آگاه شوند

Students meet the Factoryd2.jpg

03

pic for website.jpg

سمینار موثر کمیته محترم هالند در زمینه بهداشت و انتقال بیماری ها از شیر

اداره سلطان ‌تازه از کمیته محترم هالند به منظور ارائه سیمینار موثر در زمینه رعایت بهداشت و سرایت بیماری ها و امراض از شیر به کارمندان این فابریکه ابراز امتنان مینماید

04

سیمینار موثر مدیریت حوادث و آتش نشانی ولایت بلخ

اداره سلطان تازه از مدیریت حوادث و آتش نشانی،  ولایت بلخ به خاطر ارائه سیمینار موثر در زمینه پیشگیری از آتش سوزی و حوادث برای کارمندان این فابریکه ابراز امتنان مینماید

pic for website.jpg
male training.jpg
female training.jpg

05

توانمندسازی کشاورزان / دهاقین افغان  توسط  برنامه های آموزشی سلطان تازه

کشاورزان دانش و مهارت‌های ارزشمندی را همچو شیوه‌های نگهداری درست حیوانات ، روش های بهداشتی و تخنیک های شیردوشی را توسط این برنامه های آموزشی می آموزند. از طرف دیگر این برنامه ها آنها را قادر میسازد تا بهره‌وری دام خود را افزایش دهند که منجر به توسعه پایدار جوامع کشاورزی گردد

06

توزیع مواد خوراکه حیوانی برای دهاقین

توزیع مواد خوراکه حیوانی با کیفیت عالی برای کشاورزان افغان باعث حصول اطمینان از دسترسی آنها به گزینه های مغذی و قابل اعتماد برای حمایت از صحتمندی بهره وری دام هایشان گردیده و منجر به رونق جوامع کشاورزی در سراسر کشور میگردد.

Feed distrubtion.jpg
Feed dis.jpg
bottom of page