top of page

"اگر شما علاقه مند به ایجاد یک مرکز جمع آوری شیر در روستای خود هستید، لطفاً با ما در تماس شوید. ما دوست داریم در مورد مزایای بالقوه و فرصت هایی که می تواند برای بهبود جامعه شما مفید باشد، صحبت کنیم."

مرکز جمع آوری شیر توقی

دهاقین ولسوالی شورتیپه با درنظرداشت عرف و عنعنات موجوده شان باور نمی کردند که شیر ایشان به یک منبع عایداتی مبدل گردد، ما این آرزوی دهاقین را از طریق خریداری شیر ایشان به حقیقت مبدل ساختیم.

icon-1-12.png

دهاقین

300+

icon-5-12.png

جمع آوری روزانه شیر 

1000L+

آدرس: قریه توقی ، ولسوالی شورتیپه ، ولایت بلخ ،افغانستان 

+93 (0) 774 309 761 

toqai.jpg
argon.jpg

مرکز جمع آوری شیر ارغون

icon-1-12.png

دهاقین

150+

icon-5-12.png

جمع آوری روزانه شیر 

1000L+

آدرس: قریه ارغون ، ولسوالی بلخ، بلخ ، افغانستان

+93 (0) 767 178 533

سایت مرکزی جمع آوری شیر ولسوالی بلخ

icon-1-12.png

دهاقین

500+

icon-5-12.png

جمع آوری روزانه شیر 

2500L+

آدرس: کمربند ، شاهراه مزار – جوزجان ، بلخ ، افغانستان

+93(0) 728 908 089

mmcc.jpg
Offmalik.jpg

مرکز جمع آوری شیر کوشکک

icon-1-12.png

دهاقین

300+

icon-5-12.png

جمع آوری روزانه شیر 

800L+

آدرس: قریه کشکک، ولسوالی بلخ، بلخ ، افغانستان

+93(0) 728 908 089

مرکز جمع آوری شیر اوف ملک

icon-1-12.png

دهاقین

500+

icon-5-12.png

جمع آوری روزانه شیر 

800L+

آدرس: قریه اووف ملک، ولسوالی بلخ، بلخ ، افغانستان

+93 (0) 730 066 179

3.jpg
bottom of page